Autorijschool Roland van Perlo

Disclaimer

Algemeen

Autorijschool Roland van Perlo (Kamer van Koophandel 10020550), hierna te noemen van Perlo, verleent u hierbij toegang tot http://www.autorijschool-vanperlo.nl/ en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door van Perlo en derden zijn aangeleverd. van Perlo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op http://www.autorijschool-vanperlo.nl/ is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van van Perlo.

Beperkte aansprakelijkheid

De op http://www.autorijschool-vanperlo.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van Perlo. In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.autorijschool-vanperlo.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op http://www.autorijschool-vanperlo.nl/. van Perlo oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. van Perlo zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van Perlo en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Perlo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.